Spolu vytvárame bezpečné a zdravé prostredie pre deti

Milí rodičia,

s ohľadom na dôslednú prevenciu vírusových ochorení sme tento rok po prvý krát v takmer tridsaťročnej histórii Tralalandu nútení upustiť od slávnostného spoločného otvorenia 1. ciklónu, na ktorý ste už mnohí zvyknutí. Otvorenie si užijeme spolu s občanmi Tralalandu už bez Vašej prítomnosti. Preto Vás prosíme, dodržujte pokyny našich pracovníkov, dodržujte odstupy a pohybujte sa len po vonkajších organizovaných koridoroch. Hneď po akreditácii a odovzdaní dieťaťa guvernérovi Vás prosíme, aby ste bez ďalšieho zotrvávania opustili areál 1. detskej prázdninovej republiky.

Pozor! Nezabudnite na potvrdenie zdravotného stavu detským lekárom v pobytovom víze, resp. samostatnom tlačive.

Ďakujeme za pochopenie a podporu a tešíme sa na stretnutie v Tralalande.