Prezident Tralalandu

Vážna hlava nášho zábavného štátu

Prezident stojí na čele Tralalandu, pretože má najviac skúseností. Má rovnako rád všetky deti. Riadi život v republike tak, aby boli spokojní nielen občania Tralalandu, ale aj ich rodičia, ktorí zverili na 11 dní svoje ratolesti do rúk dospelým pracovníkom detskej republiky. Každý občan má uňho otvorené dvere 24 hodín denne.

Aby všetko zvládol a hlavne zodpovedal na otázky občanov, a to nielen Tralalandu, má okolo seba kanceláriu plnú usilovných ľudí, ktorí sa starajú o jeho chod a prípravu. Radi Vám odpovedia na Vaše otázky.

Ďalším členom prezidentskej kancelárie je viceprezident. Má veľa práce, lebo prenáša plánované úlohy do vlády a parlamentu, teda priamo do života Prvej detskej prázdninovej republiky Tralaland.

Ministri

Experti na tie najrozmanitejšie činnosti

Na čele vlády Tralalandu je premiér. Spolu s vicepremiérmi zodpovedá za program a riadi celú vládu – ministrov. Tí vymýšľajú a potom vedú svoje rezortné ministerstvá. Ich počet nie je presne stanovený, ale ubezpečujeme Vás, že ich je dosť. Ktorí sú to?

 • minister zábavy
 • minister tanečného umenia
 • minister novín
 • minister športu
 • minister Thálie
 • minister výtvarného umenia
 • minister tralalandských hier a súťaží
 • minister zdravia (pozor nie zdravotníctva)
 • minister hospodárenia

Premiér sa okrem uvedeného stará o to, aby každý občan v republike Tralaland mal to, čo chce a čo potrebuje. Od prijatia za občana až po jeho odchod na Slovensko. On sprostredkúva prepojenie občanov s vládou a občanov zastúpených v parlamente na vládu a prezidentskú kanceláriu. Premiér vie čo sa robí v Tralalande – vie teda o všetkom.

Všetci ministri a niektorí guvernéri vedú svoje aktivity.

Guvernéri

Náhradní rodičia na 11 dní
 • Guvernéri počas celého ciklónu zastupujú rodičov občana.
 • Guvernéri sú základným pilierom Tralalandu.
 • O svojich občanov sa dôkladne starajú od ich prebratia od rodičov v deň príchodu až po ich odovzdanie v deň odchodu.
 • O občanov sa starajú 24 hodín denne. Sú im k dispozícii v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu.
 • Informujú o všetkých problémoch občanov vládu na jej zasadnutí, alebo okamžite prezidentskú kanceláriu.
 • Rodičom detí  umožňujeme priamy kontakt s guvernérom svojho dieťaťa pri nástupe, pri návštevách, telefonicky, alebo keď je to inak potrebné pre ich pokoj.
 • Guvernéri taktiež vedú aktivity občanov a majú veľké úspechy napr. pri tvorbe náramkov priateľstva, drotárskej aktivite, rôznych netradičných športoch a inde.

Parlament Tralalandu

Hlas ľudu, ktorý ovplyvňuje dianie

Je popri prezidentskej kancelárii a úrade vlády tretím rozhodujúcim ohnivkom v riadení detskej republiky. Občania si v jednotlivých spolkoch zvolia dvoch poslancov, ktorí ich zastupujú v parlamente. Poslanci parlamentu zvolia svojho predsedu a podpredsedu, ktorí rokujú o programe a činnosti občanov s prezidentskou kanceláriou a vládou. Poslanci si na prvom zasadnutí navrhujú aj svoje platy, preto prvé zasadnutie parlamentu býva búrlivé. Zasadnutia parlamentu sú pravidelné. Parlament je uznášaniaschopný keď sú prítomní všetci poslanci a premiér. Na zasadnutia može predseda pozvať prezidenta, ale i jednotlivých ministrov. Poslanci hovoria o bývaní, strave, programe, hrách, teda o veciach, ktoré sú pre nich životne dôležité. Z parlamentných stoličiek poslancov vyženie až hlad, pretože zasadnutie sa koná pred olovrantom, t.j. v čase relaxu.

Licencie

Pre všetkých remeselníkov aj kreatívnych občanov

Vláda  má právo udeľovať občanom licencie na prevádzkovanie živnosti, ktorá je platná počas celého ciklónu. Živnosť môže byť udelená na napr.

 • upratovacie služby
 • salón krásy
 • tetovacie štúdio
 • čítanie rozprávok na dobrú noc
 • tralataxi
 • donáškovú službu
 • stávkovú kanceláriu
 • predaj výrobkov z bavlny, kameňa, dreva, látok (tj. predaj rozličného tovaru)…
 • výroba suvenírov
 • hudobníctvo na voľnej nohe
 • výpomoc ministerke koní
 • smetiarske a upratovacie služby
 • a mnohé ďalšie

O predaj a služby sa starajú sami občania, výnosy si ukladajú v tralabanke, alebo ich investujú.