Aktivity

Dopoludnie v réžii občanov

Deň začína výberom vhodnej aktivity. Na rozdelení do aktivít si občan vyberá dobrovoľne a samostatne aktivitu, ktorá ho zaujíma. /šport, umenie, zručnosti a pod./

Aktivity sú dôležitou súčasťou programu. Vedú ich ministri vlády Tralalandu a vybraní guvernéri – špecialisti na ten, ktorý druh programu. Každý občan si môže vybrať tú aktivitu, o ktorú má záujem. Nemusí sa jej venovať počas celého pobytu v Tralalande, dokonca si môže meniť viacero aktivít aj počas dňa. Aktivity sa realizujú obyčajne v dopoludňajších hodinách, ale podľa záujmu a potreby sú aj v iných časoch. Aktívna činnosť je ohodnotená bodmi, ktoré sa podľa stanoveného denného kurzu dajú vymeniť v Tralabanke za tralalany. Body sa zapisujú do bankových knižiek. Denne sa koná množstvo aktivít, z ktorých môžeme označiť ako obľúbené:

výtvarný ateliér – divadelná Thália – Tralavízia – Rádio Tralaland – Tralalandoviny – tanečné štúdio – lukostreľba – street workout – hudobná skupina – vybíjaná/ringo – basketbal – futbal –  výroba šperkov  – turistika – floorball –  kolektívne športové hry  –  a mnohé iné…