Banka a tralalany

V Tralalande si každý na seba zarobí sám...

Tak ako každý štát planéty Zem, aj Tralaland má svoju menu. Môžeme povedať, že mena republiky Tralaland je menou, o ktorú sa opiera celý finančný systém republiky. Mena je krytá pohodou, smiechom, dobrou náladou, ale i prácou občanov v aktivitách. Od založenia Tralalandu zohrávala mena svoju úlohu pozitívne. História vzniku tralalanov odkazuje na jej tvorcov, ale v poslednom období sa orientuje na osobnosti, ktoré môžu byť vzorom pre občanov Tralalandu. Od roku 2010 vstúpila do obehu aj bankovka s portrétom Júliusa Satinského, jedného z prvých členov Združenia priateľov Tralalandu. Bankovky sa Vám iste páčia a celý vývin môžete vidieť pri Vašej návšteve u nás. Pri akreditácii občana do Tralalandu dostane každý bankovú knižku a vstupné tralalany (na ruku, alebo vkladom do bankovej knižky).

Kurz výmeny bodov získaných v jednotlivých aktivitách a pri rôznej činnosti vyhlasuje guvernér banky republiky Tralaland každý deň. Kurz sa vypočítava na základe dobrej nálady, počasia, programu a kurzov svetových mien. Tralalany nie sú zameniteľné a môžu ich vlastniť iba občania. Úroky uložených tralalanov sú jednými z najlepších v rámci komparácie so svetovými bankami.  Autorom výtvarného návrhu tralalandskej  meny je akad.mal. Karol Felix