S platnosťou od 26. 7. 2021 sa mení vyhláška hlavného hygienika, ktorá určuje pravidlá pre prevádzku tzv. zotavovacích podujatí, pod ktoré spadá aj Tralaland.

Po novom sa RT-PCR testu pred vstupom do Tralalandu musia zúčastniť len deti vo veku 12 a viac rokov. Mení sa taktiež definícia plne zaočkovanej osoby, z ktorej vyplývajú potenciálne výnimky z testovania.

Pozrite si vyhlášku kliknutím SEM (najmä §7).