Kde bolo, tam bolo….ale dnes kde bude, tam bude Tralaland 2022? Tralaland svoje územie rozprestrel v rozprávkovej prírode Národného parku Nízke Tatry, obklopený zo všetkých strán lúkami lesmi s maximálnou dávkou super kvalitného vzduchu.