Projekt Prvej detskej prázdninovej republiky je autorský a originálny, postavený pevne na podpore záujmov a potrieb detí a mládeže. Program vytvára tím kreatívcov a vybratých mladých nadšencov pre prácu s deťmi a mládežou už 30 rokov. Svoju budúcnosť vidí Tralaland v rozvíjaní  vlastnej koncepcie overených športových a umeleckých aktivít  ale aj v orientácii na ekologické a  environmentálne témy.