Dopoludnie sme mali tradičné aktivity a po výbornom obede sme si porovnali sily medzi spolkami v hre Spolok versus spolok. Večer sme preverili improvizačné schopnosti našich občanov, ktoré zvládli na výbornú. IMPROLIGA je super. FOTO