Milí rodičia, v tejto post-pandemickej situácii sa špeciálne chceme prihovoriť aj Vám. Posielate k nám svoje deti, aby sa po troch mesiacoch izolácie od kolektívu rovesníkov zrekreovali, veľa pozitívneho zažili a veľa potrebné sa naučili aj v rámci svojho osamostatnenia sa a aj v rámci svojho osobnostného rozvoja. Vždy berieme za vaše deti – vaše najväčšie poklady, zodpovednosť a je to to prioritné, čomu sa popri tvorbe podmienok a programu venujeme.

Plne rešpektujeme a riadime sa nariadením hlavného hygienika a budeme:

  • overovať hygienické podmienky v ubytovacom zariadení prostredníctvom regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
  • vykonávať vstupnú zdravotnú kontrolu, vrátane merania teploty, počas akreditácie občanov,
  • počas akreditácie vyžadovať od každého občana upravené čestné prehlásenie a potvrdenie od lekára,
  • vyžadovať od každého člena personálu potvrdenie o bezinfekčnosti,
  • dôrazne dbať na zvýšenú osobnú hygienu, najmä na časté a dôkladné umývanie rúk,
  • častejšie upratovať spoločné priestory za použitia prostriedkov s virucídnym účinkom a dbať o poriadok na izbách občanov,
  • zamedzíme vstup do interiérov osobám, ktoré v Tralalande nie sú ubytované,
  • plánovať program tak, aby sa čo najviac uskutočňoval vo vonkajších priestoroch Tralalandu.

Veríme, že spoločnými silami túto nevšednú situáciu zvládneme a naši občania si užijú pobyt v Tralalande tak, ako nikdy predtým.

Leave a comment